Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  (v005-26-08-2016 )

Voor elke aankoop wordt aangenomen dat u deze voorwaarden heeft bekeken en akkoord gaat.

Algemene voorwaarden Leeftijdsbeding en risico verklaring / vrijwaring.

Voor sommige producten geld dat wij deze per definitie niet verkopen aan personen onder 18 jaar.
Alle artikelen die 18+ zijn gemerkt, worden door ons alleen verstuurd met 18+ controle door de bezorger.
Zorg er voor dat u uw ID bij de hand heeft als de bezorger uw zending komt brengen.

Andere producten kunnen gevaar opleveren of schade veroorzaken, zelfs bij correct gebruik.

Door het aankopen en accepteren van de voorwaarden, verklaart u dat:

 • U de voor een product geschikte leeftijd heeft.
 • U op de hoogte bent van de wetgeving die van toepassing is op het product, en voor uw land geld.
 • U bewust bent van gevaren en risico’s van het gebruik van een product.
 • Op de hoogte bent hoe een product moet worden gebruikt.
 • Nimmer en op geen enkele wijze de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld voor gebruik, misbruik, onoordeelkundig gebruik van een product, nog voor ongelukken van welke aard dan ook, met het product.

Algemene voorwaarden Bedenktijd en Retour

LET OP: Als een verpakking / pakket beschadigt bij u aankomt

 • Helaas is het nu eenmaal zo dat bij transport door PostNL of anderen, een zending beschadigd kan worden.
  U moet in dat geval kiezen of u het pakket ongeopend zult weigeren en door de bezorger mee terug laat nemen,
  of dat u de zending aanneemt.
  Wij kunnen geen verantwoording nemen voor beschadigde pakketten die u zelf heeft aangenomen of geopend.

De wettelijke bedenktijd is veertien dagen

 • Maakt U gebruik van deze bedenktijd? Dan ontbindt U de overeenkomst.
  Dit betekent dat U de overeenkomst ongedaan maakt.
  Dat kan ook voor een deel van de bestelling zijn.
  Totdat de bedenktijd voorbij is, kunt U de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.
  U kunt ook al voor de levering van het product gebruik maken van de bedenktijd.

LET OP: Als U gebruik maakt van de bedenktijd

 • Als U gebruik maakt van de bedenktijd en de bestelling of een deel wilt annuleren.
  Geef dan altijd duidelijk aan welk ordernummer en welke producten het gaat.
 • Meld dit binnen de gestelde periode.
 • Per mail of per brief.
 • Indien wij akkoord gaan, krijgt u een link naar het retour label. U kunt alleen iets retour sturen door het retour label te gebruiken.
 • Kosten voor het terug sturen zijn voor uw rekening.
 • Eventueel kunt u het model formulier gebruiken en aanpassen. https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12754
 • modelformulier-ontbinding-herroeping-2014  

Voor sommige producten geldt de bedenktijd niet

 • De bedenktijd vervalt bij producten die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om hygiënische of gezondheidsredenen.
  Dit geven wij aan op de website,  en/of op het product middels een sticker of verzegeling.
 • De bedenktijd vervalt bij producten die als verbruiks producten worden gezien zoals bijvoorbeeld lucifers, Amadou, enzovoort.
  Als duidelijk is dat u het product heeft gebruikt.
  Of de verzegeling heeft verbroken.
  Dit geven wij aan op de website,  en/of op het product middels een sticker of verzegeling.
 • Sommige producten kunnen helemaal niet retour worden gezonden om hygiëne of veiligheidsredenen.
  Zoals Medische zaken, chemicaliën enzovoort.
  Dit geven wij aan op de website,  en/of op het product middels een sticker of verzegeling.
 • De bedenktijd vervalt bij producten die door gebruik zijn beschadigt of duidelijke gebruikssporen hebben.
 • De bedenktijd vervalt als de verpakking is beschadigt.
 • De bedenktijd vervalt als plastic blister verpakkingen zijn geopend.

LET OP: U heeft recht op een deugdelijk product

 • U heeft recht op een deugdelijk product.
  Dat staat buiten het recht op bedenk tijd / ontbinding.
  Is een product defect of heeft het fabricage fouten, dan kunt u altijd binnen de daarvoor geldende termijnen het product retour zenden.
  Wel moet u dan eerst contact met ons opnemen per e-mail, geef altijd duidelijk aan welk ordernummer en welke product het gaat.

Terugsturen bij ontbinding of om andere redenen retour gezonden goederen

 • U moet het product binnen 14 dagen na ontbinding terugsturen.
 • Kosten voor het terug sturen zijn voor uw rekening.
 • Indien wij akkoord gaan, krijgt u een link naar het retour label. U kunt alleen iets retour sturen door het retour label te gebruiken
 • U dient tevens te zorgen voor een deugdelijke verpakking om schade aan het product te voorkomen.
  Iets wat dus bij transport beschadigt of geplet kan worden, in een envelop versturen bijvoorbeeld, kan leiden tot extra schade en zal resulteren in niet terug betalen.

Terugbetalen

 • Binnen 14 dagen na ontvangst in goede staat van de retour goederen.

Terugbetalen bezorgkosten ( dus niet het retour sturen door u )

 • De bezorgkosten / porto welke door ons in rekening zijn gebracht, worden ook terug betaald.
  Behalve als er slechts een deel van de bestelling wordt terug gestuurd.
 • Heeft u zelf gekozen voor een duurdere verzend methode zoals, per koerier, rembours, enzovoort, in plaats van per gewone post. Alleen de standaard verzendkosten worden terug betaald.

Algemene voorwaarden Disclaimer

Disclaimer voor www.w-o-l-f.nl en web shop

Arcis Armas @WestendRemote (Kamer van Koophandel: 27269474), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.arcisarmas.nl (“de Website” en web shop) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Arcis Armas @WestendRemote behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Arcis Armas @WestendRemote spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Arcis Armas @WestendRemote.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Arcis Armas @WestendRemote. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Arcis Armas @WestendRemote nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Arcis Armas @WestendRemote en of eventuele licentie gevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Arcis Armas @WestendRemote, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht ( zoals citaatrecht ), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.